Terma & Syarat

Terma & Syarat

*Kandungan terma dan syarat boleh berubah, dipindahkan atau dihapuskan pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa HaloTelco.asia mempunyai hak untuk mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan undang-undang terma dan syarat ini, HaloTelco.asia akan melakukan tindakan.


*Anda dinasihatkan memahami segala terma dan syarat pembelian sebelum membuat sebarang pesanan atau pembelian. Selepas anda membeli, bermakna anda telah bersetuju dengan terma dan syarat tanpa paksaan mana-mana pihak.


*HaloTelco.asia adalah merupakan platform untuk Executive Partner halo telco mempromosikan simkad halo telco menggunakan web promsoi yang disediakan kami. Website ini bukan web rasmi halo telco


*Pihak kami juga tidak akan bertanggungjawab atas segala risiko, masalah, kesan/akibat dari kesalahan ketika menggunakan platform kami.


Pembelian & Pembayaran

*Semua urus niaga adalah dalam Ringgit Malaysia sahaja.


*HaloTelco.asia berhak untuk membatalkan kontrak penjualan sekiranya pembayaran untuk pesanan tidak diterima sepenuhnya.


*Pastikan nama, alamat, poskod dan e-mel diisi dengan betul pada borang. Pihak kami tidak akan bertanggungjawab atas kesilapan yang anda berikan ketika mengisi borang pesanan.


*Sila sertakan bukti pembelian samada upload melalui borang atau upload melalui whatsapp. Ia bagi memastikan urusan pembelian berjalan dengan lancar. Maklumat pembelian akan disemak dan disahkan dalam tempoh 24jam. sekiranya tiada sebarang maklum balas, sila hubungi kami.


*Selepas pembayaran dibuat, pelanggan tidak dibenarkan membatalkan sebarang pesanan yang telah dibuat. Wang tidak akan dikembalikan.


*Segala maklumat anda akan disimpan untuk kegunaan pada masa akan datang sebagai rujukan dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga dan ianya dianggap sulit dan rahsia.

Pendaftaran & Akaun Keahlian

*Semua pengguna HaloTelco.asia boleh mendaftar untuk akaun keahlian baru dan akses ke akaun pengguna melalui laman web dan aplikasi mudah alih kami. Anda bersetuju untuk memberikan, mengekalkan dan mengemas kini maklumat yang benar, tepat, dan lengkap mengenai diri anda seperti yang diminta oleh proses pendaftaran. Anda tidak boleh menyamar sebagai orang atau entiti atau memberi gambaran yang salah


*Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dikirimkan ke HaloTelco.asia yang akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi hak peribadi atau hak milik lain. pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan dari bahan yang menyalahi undang-undang, kasar atau lucah yang dihantar ke laman web ini. Hanya Pengguna yang bertanggungjawab atas kandungan komen yang telah dibuat.

Newsletter

*Pengguna harus bersetuju bahawa HaloTelco.asia boleh menghantar infomasi mengenai berita / produk / promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Ketepatan Maklumat

*Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di HaloTelco.asia yang mengandungi kesalahan ejaan, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, kemudahan dan maklumat dikemaskini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan.

Mulakan langkah anda sekarang
Dapatkan Website Promosi
Halo Telco
Untuk Menjadi
Seorang Dealer Yang Hebat
Daftar Website Sekarang